Produkty

MOLOK - POLOPODZEMNÉ KONTAINERY
Veľkokapacitné úložisko odpadov pod úrovňou zeme umožňuje znížiť zaťaženie verejného priestoru neestetickými a často nehygienickými konvenčnými nádobami na odpad. Stála teplota pod úrovňou terénu podporuje spomalenie rozkladu baktérií a znižuje zápach v okolí stojísk. Pôsobením gravitácie a vlastnej hmotnosti sa odpad stláča a zhutňuje, čo podporuje zmenšenie jeho objemu. Estetické, odolné požiarom, nenáročné na priestor, veľkoobjemové, praktické, jednoduché na obsluhu, Svojou konštrukciou bránia spätnému vyberaniu odpadu. Sú veci ktoré nemusíte vidieť ... Pod dlažbou ulice sa ukrýva veľkoobjemový kontajner na triedený odpad. Polodzemné kontajnery na triedenie odpadu ponúkajú ideálne riešenie v husto obývaných či rekreačných oblastiach, všade tam, kde sa to žiada.
HYGIENICKÉ
Chlad zeme spomaľuje rozklad baktérii a redukuje s tým súvisiaci zápach. Vyprázdňovanie kontajnerov sa realizuje zo spodnej časti zberového vreca a tak vhadzovad otvor ostáva čistý. Manipulácia s kontajnerom pri vývoze je jednoduchá a čistá.
ESTETICKÉ
Polopodzemný systém zberu a vývozu odpadov MOLOK vďaka svojej veľkej úložnej kapacite poskytuje priestor na zefektrvnenie manipulácie a vývozu odpadov. Stav naplnenosti kontajnerov je možné sledovať pomocou senzorov.
BEZPEČNÉ
Bezpečnost je pre MO LOK prvoradá! Pri vývoze kontajnerov zostáva v zemi zapustená šachta, ktorej nadzemná výška slúži ako ochrana proti neželanému pádu. Riziko pred požiarom je obmedzené nízkym prísunom vzduchu.
ÚSPORNÉ
Polopodzemné kontajnery zaberajú 4 až S-krát menšiu plochu v porovnani s konvenčnými nádobami na odpad. Inštaláciou kontajnerov do vertikálnej roviny vzniká priestor pre parkovacie miesta, pripadne iné využitie verejného priestranstva (napr. detské ihriská, oddychové zóny).
EFEKTÍVNE
Inštalácia polopodzemných kontajnerov zvyšuje estetickú hodnotu verejného priestoru. Pridanou hodnotou je aj fakt, že krajšie stojiská kontajnerov psychologicky vplývajú na správanie sa obyvaterov a podporujú zodpovedný prístup k triedeniu odpadov.

Mám záujem